Privacy Statement Votegoat B.V.


Versie: 17 mei 2018

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze gebruikers. Votegoat respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar websites www.votegoat.euwww.votegoat.nl als wel de gebruikers van haar applicatie.

De rechtsverhouding tussen u en Votegoat wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Opslag van persoonlijke informatie binnen Votegoat

Votegoat is een online stemsysteem. Om deze dienst te kunnen leveren slaat Votegoat zowel persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op over de bedrijven en individuen die haar diensten gebruiken. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Votegoat verzamelt persoonsgegevens wanneer u:

Zich aanmeldt voor Votegoat via de website of applicatie;

Gebruik maakt van Votegoat;

Contact opneemt met de support van Votegoat;

U bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten maar zonder deze gegevens zijn onze diensten en/of support beperkt bruikbaar.

Votegoat verzamelt, bewaart en gebruikt uw persoonlijke informatie zodat u gebruik kunt maken van onze applicatie en bijbehorende diensten. Specifieker worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

Aanmelden voor de applicatie op basis van naam, e-mailadres en wachtwoord;

Leveren van diensten voor het gebruik van het stemsysteem;

Het leveren van ondersteuning indien gewenst;

Indien hiervoor aangemeld worden naam en e-mailadres gebruikt om de nieuwsbrief en/of een e-mailservice te kunnen verzenden;

U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Wij vinden het belangrijk onze diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we behalve persoonlijke informatie ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie over onze gebruikers op. Deze informatie is niet te herleiden naar een individu en helpt ons om:

Beter te begrijpen hoe onze applicatie wordt gebruikt;

Verkrijgen van globale bedrijfstrends en statistieken;

Het op elke andere wijze verbeteren van onze diensten.

Bij annulering van uw account worden uw persoonlijke gegevens 12 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd tenzij u heeft aangegeven de nieuwsbrief nog te willen ontvangen. Uw geanonimiseerde data wordt langer bewaard in verband met statistische doeleinden.

Beveiliging van uw gegevens

Votegoat draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Votegoat beschikt over een goede firewall en wordt het netwerkverkeer zorgvuldig bewaakt. Alle verbindingen naar de Votegoat web-applicatie, smartphone/tablet applicatie of middels een API-koppeling gaan via een beveiligde SSL verbinding.

Het is mogelijk om binnen de applicatie van Votegoat gebruikers op specifieke onderdelen toegang geven, zodat ze geen inzicht krijgen in gegevens waarvan u dat niet wilt. Natuurlijk worden de wachtwoorden van gebruikers veilig opgeslagen, met gebruik van hashing algoritmes.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

Votegoat zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Votegoat zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Votegoat kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoer van bepaalde diensten en aan de direct gerelateerde onderneming Bravo Multimedia B.V.

De website van Votegoat kan links bevatten naar websites van derden. Votegoat is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Votegoat behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Votegoat zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail, door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.

Gebruik van Cookies

Op de websites van Votegoat wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de website. De cookies die Votegoat plaatst op uw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

Het onthouden van sessies en gebruikersnamen;

Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website;

De mogelijkheid verschaffen delen van de website te delen via sociale media;

Verbeteren van onze marketingactiviteiten.

Het beschermen tegen geautomatiseerde aanmeldingen.

Het is mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van uw browser, zie bijvoorbeeld de uitleg van de consumentenbond. Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van de Votegoat website minder goed of niet meer functioneren.

Google Analytics

Votegoat maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt Votegoat bijvoorbeeld gegegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoongsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Als u bent ingelogd in de webapplicatie kan Votegoat bovendien gebruik maken van een uniek, willekeurig gegenereerd, user ID om in combinatie met Google Universal Analytics activiteit op zowel de website als de webapplicatie te analyseren. Dit unieke user ID staat los van alle persoonsgegevens die u mogelijk heeft toegevoegd aan Votegoat.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht Votegoat te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Votegoat zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u Votegoat verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Votegoat in ieder geval binnen vier weken reageren.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Indien Votegoat mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Votegoat dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@votegoat.eu.

Start typing and press Enter to search

Our service is temporarily unavailable

For questions please contact us